Intercom installaties van Tatasteel IJmuiden

Bij Tata steel zijn circa 2500 intercom posten in het veld en in de bedieningsruimtes van diverse fabrieken of ertsvelden gemonteerd. De intercomposten zijn bestand tegen industrieel omstandigheden zoals diverse chemicaliën, stof, vet, vocht en warmte.

Alle intercom posten kunnen met elkaar communiceren zowel intern per fabriek als extern tussen de fabrieken onderling. Ook dient het intercomsysteem als ontruimingsinstallatie in de fabrieken.

Wat doet Turenhout:
Wij fabriceren en onderhouden de intercom posten en bedieningstableaus zowel online als offline.